VI SKAPAR AFFÄRSMÖJLIGHETER OCH SAMVERKANSPROJEKT genom att :

skapa Samarbeten över gränserna

Har ni ett projekt eller en affärsidé som ni vill testa i ett annat land, genom att ställa ut på en mässa, hitta en samarbetspartner eller utveckla EU-projekt tillsammans med?

Vi hjälper er att komma i kontakt med passande partners, besöka eller ställa ut på de rätta mässorna. Projekten kan vara antingen kortsiktiga, punktaktioner eller långvariga utvecklingsprojekt. 

skapa lokalA, HÅLLBARA PROJEKT

Vill ni studera andras arbetssätt i andra delar av Europa, hitta inspirerande teman inom lokal utveckling eller inom turismsektorn, så hjälper vi gärna till med detta.

En studieresa till Frankrike med tema lokal utveckling och turismprojekt till exempel kan ge er organisation många nya incitament och utvecklingsmöjligheter - både internt och externt. Kanske lägger vi grunden för nya innovativa tankesätt och utbyten.

utveckla kompetensöverföring

För att kunna samarbeta och lära av varandras arbetssätt och kunskaper internationellt behövs både ett brett nätverk, språkkunskap och den kulturella förståelsen av hur man kommunicerar om olika saker.

Det kan vi hjälpa er med, både i fråga om att knyta kontakter, tolka rent språkligt vid mötena, och agera som facilitator vid utvecklingen av samarbetena.

Genom åren har vi skaffat oss en bred kompetens vid teknisk kompetensöverföring, kulturella sammanhang och samhällsutvecklingsprojekt. 

upptäcka andra  MAT- OCH Hantverkskulturer

Ett hantverk kan inspirera till olika samarbeten tekniköverföring, innovationer i tillverkning, utbyten i samband mellan nya och gamla arbetssätt och tillämpningar, eller samarbeten över gränserna.

Kanske har ni en idé om hur man kan utveckla innovativa lösningar och vill hitta samarbetspartners över gränserna. Låt oss diskutera saken och inspireras!